Medlem

Indmeldelse:

Du skal blot udskrive og udfylde en indmeldelsesblanket, som du afleverer til træneren.

OBS! Hvis der kommer ændringer i dine personlige oplysninger, er det vigtigt at de bliver rettet med det samme, da mange nyheder, informationer og kontingentopkrævninger fra klubben fremover vil blive tilsendt via E-mail.

 

Udmeldelse:

Ønsker du ikke længere at være medlem af Helsinge Taekwondo Klub, bedes du informere os hurtigst muligt. Kontingent opkræves for et halvår af gangen, og derfor betaler man også for igangværende/indeværende halvår selvom man melder sig ud af klubben.

 

Nyt medlem?

Alle ny medlemmer får udleveret en seddel med information om klubben og dens regler. Har du ikke fået den, eller har du brug for at se den igen, kan den ses her: Velkommen.pdf