Realistisk Taekwondo

Morten Jensen, 8. dan står for træningen til dette hold med fokus på Realistisk Taekwondo. Træningen tager udgangspunkt i de nye SimUu retningslinjer for kamp og et-skridts-kamp og et ønske om at gøre Taekwondo mere anvendeligt og realistisk.

Ideen er at man som højt gradueret taekwondo udøver skal være i stand til at modstå angreb og kunne forsvare sig på en realistisk måde.

Træningstider:

Holdstart: Mandag 27/3-2023
Mandag fra kl 17:30 til 19:00

Holdet varer 1 1/2 timer, og det er derfor acceptabelt at komme for sent hvis man er forhindret af fx. arbejde.

Workshop:

Hver den første mandag i måneden er dette hold en særlig workshop. Du må altid deltage hvis du lever op til deltagelsekravene. 

Deltagelseskrav: Rødt bælte og 15 år og op – eller efter aftale med instruktøren.