Referat fra Generalforsamling 27/4-2021


1.valg af referant: Niels kisku
2. Valg af Ordstyrer. Ture
3.formandens beretning. Ros til Ture for online træning og udendørs træning. Og fedt med opbakning til det. Corona ellers sat en dæmper for hele året.
4.formand trækker sig. Efter 8 år pga. dårligt helbred Og for at gøre plads til en der brænder for det og har mere overskud.
5.økonomi. Nuværende kasser kom ikke, så der var ikke en status på økonomien.
6.valg af ny formand. Pia som er Rebekkas mor, blev valgt.
7.valg af ny kasser. Niels Kisku, Olivia og Sofus far
8. Valg af ny bestyrelse. Niels, Ture, Jacqueline malukas mor, Rebekkas mor, næstformand Kurt.
9.Tomspulje 7500kr. Ny dato for udløb er Til august. Det skal være Familie arrangement og vigtigt med kvitteringer.
10.aktivitetsudvalg og stævner. Thomas{Selma s far} og Jesper (Frida far).
Mails og telefon nr. Skal sendes Til formanden.
11.fastlæggelse af kontingent. Der mangler betalinger pga manglende indkrævningssystem. Anbefalingen fra gruppen er kun at kræve betaling fra 2020 og derefter se fremad.

12. Evt.
Ros til ledelsen for tilgangen og stemningen i klubben.
Ønsker om flere arrangementer med fokus fællesskab, f. Eks pizzaer efter graduering mm. Opfordring til samarbejde med de øvrige i campus. Judo og taekwondo er de mindste klubber og har dermed ikke stået i café. Derfor bestemmer de andre mere.

Børneattester på alle i bestyrelsen
Passivmedlemmer?
Bestyrelse medlemmer skal være
Pt. Ca. 24 medlemmer. Men medlemslisten skal opdateres.
Sponsor præsentere snart t- shirt, flyers mm.