Generalforsamling

Som tidligere proklameret, afholder Helsinge Taekwondo Klub generalforsamling.
Det sker d. 5. April kl. 19.30 i Cafe Kampus.

 

Der foreligger nu en ændring til dagsordenen på foranledning af Best. Medlem Sofie Bothmann. Dagsordenen ser nu ud som følger:

  • Dagsorden
  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Årsberetning v. Formand Anne Brorson Petersen
  • Godkendelse af regnskab v. Kasserer Henrik Larsen
  • Formandsposten er på valg, Anne Brorson Petersen stiller op til genvalg.
  • Bestyrelsesmedlem Sofie Bothmann er på valg, ønsker ikke genvalg.
  • Evt. Andre indkomne forslag
  • Evt.

Vi glæder os til at se jer.
Mvh Anne Brorson Petersen, formand, Helsinge taekwondo klub.