Generalforsamling

Vi afholder generalforsamling Mandag d. 2. marts kl. 19:00 i hallens cafe’.
Dagsorden:

  • Valg af referent.
  • Valg af ordstyrer.
  • Godkendelse af regnskab.
  • Nick Øhenschlæger opstiller til bestyrelsen(Nuværende supplant).
  • Info vedr. udtrædelse af SimUu.
  • Afsked med Kasserer Birgit Nielsen.
  • Evt.

Fristen for indlevering af forslag til punkter på dagsordenen er 17/2-2015.