Generalforsamling 1/3-2022

Kære udøver/forældre.

Der indkaldes hermed til General Forsamling tirsdag den 1. Marts kl 18:30 i Kampus Cafeen.

Dagsorden er som følger:
 

1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Formandens beretning for det forløbne år
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det
kommende år
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Behandling af eventuelle indkomne forslag
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (Asbjørn stiller op)
8. Eventuelt